Kiểm Định Thang Máy với thời hạn và chi phí hợp lý

Trung tâm kiểm định thang máy với thời hạn và chi phí hợp lý. Ngoài ra chúng tôi còn tư vấn miễn phí các vấn đề bảo trì và an toàn lao động.

Thang máy là gì?

 • Thang máy: thiết bị nâng phục vụ những tầng dừng xác định, có cabin với kích thước và kết cấu thích hợp để chở người và chở hàng, di chuyển theo các ray dẫn hướng thẳng đứng hoặc nghiêng không quá 15° so với phương thẳng đứng.

Thang máy loại nào thì cần phải kiểm định và loại nào thì không?

 • Kiểm định thang máy điện hay còn gọi là thang máy dẫn động điện loại I, II, III, IV phân loại theo TCVN 7628 : 2007 (sau đây gọi tắt là thang máy) thuộc Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
 • Quy trình này không áp dụng cho các thiết bị nâng dạng thang guồng, thang máy ở mỏ, thang máy sân khấu, thang máy tàu thủy, sàn nâng thăm dò hoặc ở giàn khoan trên biển, vận thăng xây dựng và các loại đặc chủng khác. Không áp dụng cho một số trường hợp đặc biệt như: trong môi trường dễ cháy nổ, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, điều kiện địa chấn, chuyên chở hàng hóa nguy hiểm, thang máy loại V được phân loại theo TCVN 7628:2007, thiết bị có góc nghiêng của ray dẫn hướng so với phương thẳng đứng vượt quá 15°.

Các tiêu chuẩn được áp dụng

 • QCVN 02:2011/BLĐTBXH, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện;
 • TCVN 6395:2008 , Thang máy điện - yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt;
 • TCVN 6904:2001, Thang máy điện - Phương pháp thử - Các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt;
 • TCVN 7628:2007 (ISO 4190), Lắp đặt thang máy;
 • TCVN 5867: 2009. Thang máy, Cabin, đối trọng và ray dẫn hướng. Yêu cầu an toàn;
 • TCVN 9358 : 2012 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung;
 • TCVN 9385:2012: Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.

Khi nào thì phải tiến hành kiểm định thang máy?

 • Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu: là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn thang máy theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi thang máy lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng.
 • Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thang máy theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.
 • Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường: là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn mang máy theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi:
+ Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của thang máy; + Khi có yêu cầu của cơ sở hoặc cơ quan có thẩm quyền.

4. Quy trình kiểm định thang máy

Khi kiểm định phải lần lượt tiến hành theo các bước sau:
 • Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thang máy;
 • Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài;
 • Kiểm tra kỹ thuật - thử không tải;
 • Các hình thức thử tải - Phương pháp thử;
 • Xử lý kết quả kiểm định.
Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu qui định tại Phụ lục 01 và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.

5. Thiết bị, dụng cụ để phục vụ kiểm định thang máy

Các thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định thang máy điện phải phù hợp và phải được kiềm định, hiệu chuẩn theo quy định, bao gồm:
 • Thiết bị đo điện trở cách điện;
 • Thiết bị đo điện trở tiếp đất;
 • Thiết bị đo dòng điện;
 • Thiết bị đo hiệu điện thế;
 • Thiết bị đo vận tốc dài và vận tốc quay;
 • Các dụng cụ, thiết bị đo lường cơ khí: Đo độ dài, đo đường kính, đo khe hở;
 • Thiết bị đo cường độ ánh sáng;
 • Thiết bị đo kiểm chuyên dùng khác (nếu cần): thiết bị kiểm tra chất lượng cáp thép.

6. Điều kiện để kiểm định thang máy

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:
 • 6.1. Thang máy phải ở trạng thái sẵn sàng đưa vào kiểm định.
 • 6.2. Hồ sơ kỹ thuật của thang máy phải đầy đủ.
 • 6.3. Các yếu tố môi trường, thời tiết đủ điều kiện không làm ảnh hưởng tới kết quả kiểm định.
 • 6.4. Các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng để vận hành thang máy.

10. Thời hạn kiểm định thang máy

 • 10.1. Thời hạn kiểm định định kỳ là 04 năm. Đối với thang máy điện đã sử dụng trên 20 năm thời hạn kiểm định định kỳ là 1 năm.
 • 10.2. Trường hợp nhà chế tạo quy định hoặc cơ sở yêu cầu thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo quy định của nhà chế tạo hoặc yêu cầu của cơ sở.
 • 10.3. Khi rút ngắn thời hạn kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.
 • 10.4. Khi thời hạn kiểm định được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia thì thực hiện theo quy định của Quy chuẩn đó.

Kiểm định Thông gió vách sàn và trần giếng thang

Kiểm tra thông gió giếng thang

Kiểm tra thông gió giếng thang Giếng thang phải được thông gió đầy đủ, nhưng không được dùng nó để thông gió cho các phần khác không liên quan thang máy. Để đảm bảo yêu cầu thông gió cho giếng thang, phải bố trí ở phần đỉnh giếng các lỗ thông gió trực tiếp ra ngoài hoặc qua buồng máy, buồng puli. Tổng diện tích các lỗ thông gió nhỏ nhất phải bằng 1 % tiết diện ngang giếng thang. Kiểm tra Vách, sàn và trán giếng thang Tổng thể giếng thang phải chịu được các tải trọng có thể […]

Thông số kỹ thuật thang máy kèm theo hồ sơ kiểm định

thông số kỹ thuật thang máy đi kèm hồ sơ kiểm định

C.1 Giới thiệu Tài liệu kỹ thuật được đệ trình cùng với đơn đăng ký kiểm định cần bao gồm toàn bộ hoặc một phần thông tín và tài liệu, mô tả trong danh sách sau đây. C.2 Yêu cầu chung a) tên và địa chi của bên lắp đặt, chủ sở hữu và người sử dụng; b) địa chỉ lắp đặt thiết bị; c) loại thiết bị – trọng tải – tốc độ – sổ hành khách; d) hành trình của thang máy, số tầng phục vụ; e) khối lượng cabin và đối trọng hoặc khối lượng cân bằng; […]

Quy trình kiểm định an toàn thang máy thủy lực

Quy trình kiểm định an toàn thang máy thủy lực

1. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 1.1. Phạm vi áp dụng Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn này áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ và kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường đối với thang máy thủy lực thuộc Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Quy trình này không áp dụng cho các thiết bị nâng dạng […]

Quy trình kiểm định an toàn thang máy chở hàng

quy trình kiểm định thang chở hàng

1. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 1.1. Phạm vi áp dụng Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn này áp dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ và kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường đối với các thang máy chở hàng dẫn động điện và thủy lực (sau đây gọi tắt là thang máy chở hàng) thuộc Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động – Thương binh và […]

Quy trình kiểm định thang máy

quy trình kiểm định thang máy

1. CHUẨN BỊ KIỂM ĐỊNH 7.1. Trước khi tiến hành kiểm định thang máy điện, tổ chức kiểm định và cơ sở phải phối hợp, thống nhát kế hoạch kiểm định, chuẩn bị các điều kiện phục vụ kiểm định và cử người tham gia, chứng kiến kiểm định. 7.2. Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị. Căn cứ vào các hình thức kiểm định để kiểm tra, xem xét các hồ sơ sau: 7.2.1. Khi kiểm định lần đầu: 7.2.1.1. Lý lịch, hồ sơ của thang máy: Phải thể hiện được mã hiệu; năm sản xuất; số tầng […]

CÔNG TY KIỂM ĐỊNH AN TOÀN THÀNH PHỐ tại Việt Nam © 2014 - 172 Đường 19/5B, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM
ĐT: (08) 6675 7236 - Hotline: 0909.854.739 - Fax: (08) 6267 6023 Thiết kế bởi : Th.sĩ Quản Lý Kinh Tế
Back to top

hotline

liên hệ kiểm định